Financiele onafhankelijkheid. Goedkoper leven: meer plezier voor minder geld Minder belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel minder. Meer inkomen: bijverdienen, meer verdienen, lucratieve gewoontes en ideeën Goedkoop lenen en (vooral) hoe je zo snel mogelijk van schulden afkomt Sparen, beleggen en pensioenopbouw Hoeveel kosten verschillende droomwensen? Ontdek het hier Wie zijn wij? Meer informatie over ons
De trust: effectieve vermogensbescherming

 


De trust is een nog uit de riddertijd afkomstige juridische constructie om het bezit van afreizende kruisvaarders te beschermen. Ook tegen de hedendaagse roofridders, zoals de staat, biedt de trust effectieve bescherming. 

Wat is een trust?

Een  trust is een overeenkomst tussen twee personen, een settlor en een trustee, waarbij de settlor het beheer van bezit overdraagt aan een trustee, doorgaans een gespecialiseerd trustkantoor.
In de trustacte komt de trustee met de settlor overeen het bezit op een afgesproken manier te beheren. Dit kan bijvoorbeeld een jaarlijke uitkering aan een begunstigde, de benefactor, bijvoorbeeld de settlor zelf of een familielid, zijn. Heel belangrijk is het te bedenken dat het juridische eigendom van de bezittingen overgaat van de trustor naar de trustee of een door de trustee beheerde rechtspersoon, gewoonlijk een foundation (Panama) of Stiftung (Zwitserland en Liechtenstein) (beide zijn te vergelijken met de Nederlandse stichting). De combinatie van een trustacte en een foundation heet in het offshore-jargon trust of foundation, die met een Stiftung, weinig verrassend, trust of Stiftung. Dat betekent dat schuldeisers van de settlor geen verhaal meer hebben op dit bezit, erg plezierig wanneer een belastinginspecteur, letselschadeadvocaat of pathologische leugenaar beslag wil laten leggen op uw huis. Het betekent ook dat alles staat of valt met de betrouwbaarheid van de trustee. Het is overigens mogelijk dat u iemand anders, bijvoorbeeld een familielid of geliefde, laat benoemen als medebestuurslid. Bedenk wel dat u hiermee een extra spoor uitzet voor de fiscus.

Wat zijn de fiscaal-juridische gevolgen van het onderbrengen van vermogen in een trust?

In het kort: omdat u uw bezit overdraagt aan een andere rechtspersoon, vervallen hiermee de rechten en verplichtingen dit met dit bezit samenhangen, zoals kapitaalbelasting en beheer. U bezit letterlijk niets meer, dus hoeft u ook geen belasting meer te betalen over uw bezit. Alles verloopt nu via het trustkantoor.
Om die reden behandelt na een arrest van de Hoge Raad de Nederlandse belasting een vermogensoverdracht aan de trust als een belaste schenking aan een derde. Dit valt onder een maximaal fiscaal tarief van 41-68%, op te brengen door de trustee. Met andere woorden: u kunt het beste vermogensbestanddelen met een lage boekwaarde maar waarvan u redelijk zeker weet dat de werkelijke waarde vele malen hoger ligt, in de trust onderbrengen. Ook kunt u gebruik maken van de maximale jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen. Ook kunt u rechtstreeks aan uw trust laten betalen; bedenk echter wel dat dit aan belastingfraude grenst. Het is dan safer een goede fiscale constructie op te zetten. Wij raden u aan een goede fiscalist te raadplegen, bijvoorbeeld de libertariërs van de Freemont Group.

Wat is een goede offshore locatie om uw vermogen in onder te brengen?

De steeds nauwere samenwerking tussen de diverse EU-lidstaten maken de Europese Unie en bijbehorende gebieden (denk aan de ooit befaamde Kanaaleilanden, Monaco en Andorra) een onveilige locatie. Het kleine Liechtenstein wordt op dit moment zwaar onder druk gezet en heeft begin 2008 een justitieel samenwerkingsverdrag gesloten met de EU. Ook Servië zal naar verwachting binnen enkele jaren binnen het vangnet van de EU verzeild raken. Justitie kan vorderen dat een EU-trustkantoor het volledige dossier van een trust openbaart of zelfs een huiszoeking uitvoeren als het trustkantoor weigert mee te werken. Heeft u niet te veel vertrouwen in de eerlijkheid en billijkheid van de rechterlijke macht, zeker niet in de Nederlandse. Aanbevolen locaties zijn daarom locaties die niet snel aan EU-chantage toe zullen geven, zoals Panama, de Seychellen en diverse Caraïbische eilandstaten.

Wanneer is een trust voor u interessant?

In het kort: in de onderstaande gevallen.

  • U loopt een groot risico op aansprakelijkheidsstelling of schadeclaims in de uitoefening van uw beroep of bedrijf.
  • In uw privésituatie loopt u grote kans om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.
  • U dreigt persoonlijk failliet te worden verklaard. NB: onttrekking van goederen uit een failliete boedel is een strafbare daad en kan door de curator teruggedraaid worden: de zogenaamde acta Pauliana. Hier staan, niet geheel onterecht, fikse gevangenisstraffen op. Onder bepaalde omstandigheden geldt dit ook voor zakelijke transacties met het doel goederen te `redden` uit de failliete boedel uit de periode tot een jaar voor het faillisement. Raadpleeg daarom een goede jurist; als het faillisement binnen korte tijd een feit is zijn er nog maar weinig mogelijkheden om uw bezittingen te redden.
  • U staat op het punt van scheiden en heeft weinig behoefte onterechte alimentatie of bezittingen te betalen. Via de trust kunt u regelen dat bijvoorbeeld alleen uw kinderen worden bevoordeeld.
  • U maakt zich zorgen dat uw erfgenamen onzorgvuldig met hun erfenis zullen omspringen.
  • U wilt voorkomen dat uw bedrijf na uw dood uiteenvalt of op wordt gekocht door uw gehate concurrent.
  • U geniet inkomsten uit royalties. Nederland kent hiervoor een bronbelasting van 0% voor niet-ingezetenen. Indien u uw intellectuele eigendom onderbrengt in een offshore trust betekent dit dat u veel minder of helemaal geen belasting betaalt.
  • U wilt anoniem zaken doen. Het standaardvoorbeeld is de zakenman die een pand van de concurrent op wil kopen.

Plaats dit artikel op:     eKudosKudos      NuNUjij     

© Eoos 2011. Overnemen van (delen van) deze tekst is toegestaan met bronvermelding en een link naar deze pagina.